INKO-konferansen 2018: Supported Employment i Norden – forskning, politikk og praksis

Den årlige konferansen om inkluderingskompetanse har i år blitt nordisk!

-

I år vil vi skape en møteplass for fagpersoner fra hele Norden. Vi har, på bakgrunn av erfaringer fra tidligere års konferanser, valgt å justere arrangementet noe.

INKO2018 byr på både plenumssesjoner og parallelle fagseminarer hvor deltakerne får mulighet til å gå i dybden på spennende faglige temaer og utfordringer knyttet til Supported Employment (SE), som blir konferansens røde tråd. Det vil også i år lages et kunnskapstorg og det vil bli satt av tid til å mingle og å bygge nettverk.-

Hvor? Oslo Kongressenter Folkets Hus, sentralt i Oslo her.

Når? 8. og 9. oktober -

Priser, betingelser og betaling

Early bird-pris 2100,- før 1. juni. Etter denne datoen koster deltakelse 2800,-
Prisen inkluderer begge konferansedager, lunsj og kaffepauser.

-

OsloMets Kompetansesenter for arbeidsinkludering (KAI) er en av hovedarrangørene av INKO2018. KAI har fått nye nettsider: http://www.hioa.no/Om-HiOA/KAI